Övningsprov Kustskepparintyg

Lycka till! För att få godkänt på provet för Kustskepparintyg behöver du ha 75% rätt på varje del. Provet består av sju delar som vi har benämnt enligt följande: Del 1 De internationella sjövägsreglerna, Del 2 Sjölagar, Del 3 Sjökort och utmärkningssystemet, Del 4 Nautiska hjälpmedel, Del 5 Navigation, Del 6 Säkerhet oh radiokommunikation, Del 7 Sjukvård, Miljö, sjömanskap och väder.

När du genomfört provet klickar du på “testsammanfattning” så får du en överblick över vilka frågor du svarat/inte svarat på. Känner du dig nöjd klickar du på “slutför testet” så får du ditt resultat. Nedanför ditt resultat finns det en knapp där det står “visa frågor”, klickar du där ser du facit för varje fråga.